Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

ERASMUS+ PROGRAM

 

2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  A  2023/2024. TANÉVBEN MEGVALÓSULÓ

KÜLFÖLDI  RÖVIDTÁVÚ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGRE

Staff Mobility for Teaching Assignment (STA)

 

A Miskolci Egyetem a 2023/2024. tanévben -  külföldi egyetemekkel együttműködve -   oktatási tevékenységre újra pályázatot hirdet valamennyi kar oktatói  részére.

Az oktatói tevékenységet a 2024. január 1 – 2024. június  30. közötti intervallumban kell megvalósítani. 

A partneregyetemek listáját és a tématerületi kódokat a táblázat tartalmazza.

A pályázat célja:

 • Vendégoktatás külföldön, idegen nyelven olyan partnerintézményben, amellyel a Miskolci Egyetemnek Erasmus+ kétoldalú szerződése van, és amelyik rendelkezik Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal a 2021-2027 programszakaszra.

Oktatási tevékenység célja:

 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása
 • új, innovatív (elsősorban digitális) oktatási módszerek és eszközök alkalmazása

Jellemzői:

 • A kiutazó oktató  által kínált oktatási program illeszkedik a fogadó tanszék / kar képzési palettájába
 • Kétoldalú megállapodás (mobility agreement)  megkötése előzi meg az oktatói utat 
 • A partnereknek előzetesen meg kell állapodniuk a vendégoktató óráinak tartalmáról és időbeosztásáról
 • Az oktatók kiválasztását a küldő intézmény végzi

A pályázati fordulóban kiemelt prioritás:   pedagógia és/vagy tantervfejlesztési készségek fejlesztése, ilyen irányú tevékenységben/képzésben való részvétel

Általános követelmény:

 • kinntartózkodási idő: min. 2 munkanap, max 60 nap utazás nélkül.
 • kötelező tanítási óraszám: min. 8 óra / hét (2 napos kinntartózkodás esetén is)

Kölcsönösen elfogadott oktatási program (Mobility Agreement)

A partner felsőoktatási intézmény előzetesen elfogadja az előadások oktatási programját, melyet a vendégtanár megküld számára. Az oktatónak már kiutazás előtt rendelkeznie kell a fogadó egyetem által is aláírt munkatervvel (Mobility Agreement for Teaching)

A támogatás mértéke:

A támogatás összege két tényezőből tevődik össze:

 1. megélhetési támogatás, amely függ a célország napi megélhetési rátájától. Ezzel az összeggel kell megszorozni a kinn töltött napokat (utazási napokon kívül);
 2. utazási támogatás távolság alapján.. Ezeket az összegeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

 

Fogadó ország

2.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Írország, Svédország,  Finnország, Izland, Luxemburg, Liechtenstein, Norvégia

170 € / nap

119 € / nap

Belgium, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Ausztria, Németország, Spanyolország, Hollandia, Málta, Portugália

140 € / nap

98 € / nap

Bulgária, Csehország, Horvátország, Lettország, Észtország, Szlovákia, Észak-Macedón Köztársaság, Szerbia, Litvánia,  Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Törökország

110 € / nap

77 € / nap

Utazási támogatás távolság alapján:

Utazási távolságok

Standard utazás esetén

Zöld utazás esetén

10-99km között

23 EUR/résztvevő

-

100-499km között

180EUR/résztvevő

210EUR/résztvevő

500-1999km között

275EUR/résztvevő

320EUR/résztvevő

2000-2099km között

360EUR/résztvevő

410EUR/résztvevő

A Miskolc és a célhely közötti távolság az Európai Bizottság által közzétett Távolság Számláló (Distance Calculator) segítségével számítható ki:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

A pályázat benyújtásának  módja:  a pályázatot kizárólag elektronikusan, az on-line pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és a munkaterv feltöltésével kell beadni, kinyomtatott változat nem szükséges.  A munkatervet akkor is fel kell tölteni, ha a partneregyetem még nem írta alá. Kizárólag az Erasmus+ programban kötelező MOBILITY AGREEMENT/Staff Mobility for Teaching formanyomtatvány használható munkatervként.

Javasoljuk azonban a pályázóknak, hogy saját maguk részére a kitöltött űrlapból egy példányt nyomtassanak ki, mielőtt a beadás gombot megnyomják. Nagyon fontos, hogy beadás előtt megtörténjen a nyomtatás, mert később a pályázat már nem előhívható.

Beadás előtt feltétlenül olvassák végig ezt a pályázati felhívást, illetve tanulmányozzák a kari táblázatot, amely a megpályázható helyeket tartalmazza. Kérjük, hogy előre írják ki a tématerület kódját a megpályázható helyek táblázatából, vagy a témakód táblázatból, mivel a pályázati űrlapon ez a kérdés is fog szerepelni. A pályázatban ugyanazt a témakódot kell megjelölni, mint amelyik a megpályázható helyek táblázatában is szerepel.

A pályázat beadásának határideje:  2023. december 10.  24.00 óra  

A rövid doktori mobilitáshoz és BIP-hez kapcsolódó oktatói (témavezetői) mobilitás folyamatosan pályázható, ez a határidő erre nem vonatkozik.

A pályázathoz szükséges melléklet, amelyet elektronikusan fel kell tölteni a pályázati űrlaphoz:

 • a pályázó és lehetőség szerint a fogadó egyetem által aláírt Mobility Agreement  szkennelt változata  (amennyiben a fogadó egyetem még nem írta alá, akkor is fel kell tölteni a pályázatba).

Az elektronikus rendszer jelzést ad arról, ha a pályázati űrlapon kitöltetlen mező maradt, vagy nincs a melléklet feltöltve, és a pályázatot nem engedi beadni, amíg a hiányosságok fennállnak.

A beadási határidő után a rendszert lezárjuk. Annak függvényében, hogy van-e elegendő pályázó, a rendszert később újra megnyithatjuk, és lehetőséget adunk új pályázatok feltöltésére.  

DÖNTÉSHOZATAL

Kari Erasmus Bizottságok döntése: 2023. december 15-ig (kiutazás helye, napok száma utazási napok nélkül)

Pályázati Erasmus Bizottság végleges döntése: 2023. december 20-ig  (a végleges döntés a kari sorrendek figyelembevételével történik, a pályázók létszáma és az egyetem számára rendelkezésre álló keretösszegek alapján. Egy oktató több oktatási célú, illetve egy hetet meghaladó kinntartózkodása akkor támogatható, ha a pályázók esetleges alacsony száma, illetve a rendelkezésre álló összeg ezt lehetővé teszi).

Az elbírálásnál előnyt élveznek:

 • akiknek a mobilitása megfelel a kiemelt prioritásnak
 • akik munkatervükkel alá tudják támasztani a mobilitás intézményi stratégiához való illeszkedését
 • akik korábban még nem vettek részt Erasmus/Erasmus+ mobilitásban
 • akik olyan partnerhez pályáznak, amelyik korábban még nem volt (vagy ritkán volt) célintézmény

Hamis adatok közlése:

A hamis adatokat vagy dokumentumokat benyújtó pályázókkal szemben az alábbi szankciókat érvényesítjük:

 • amennyiben a hamis adat közlésének ténye már a pályázati szakaszban kiderül, ez a pályázónak a pályázati folyamatból való azonnali  kizárását vonja maga után.
 • amennyiben a hamis adat közlésének ténye a döntéshozatal és az ösztöndíj odaítélése után derül ki, az egyetem a kiutazási lehetőséget és a megítélt ösztöndíjat azonnali hatállyal visszavonja.
 • mindkét esetben a pályázót minden további tanév ERASMUS+ pályázati fordulójából is kizárjuk.

További tudnivalók, ajánlások a pályázat beadása előtt:

Pályázati felhívások, pályázati anyagok / Erasmus partneregyetemek kódja, honlapja menüpont alatt

 • már a pályázati űrlaphoz feltétlenül csatolni kell a munkatervet is
 • a  program nem fedezi a kinn-tartózkodás és útiköltség teljes összegét, csak hozzájárulást ad. 
 • a megítélt támogatás akkor utalható, ha a pályázó minden szükséges  dokumentumot leadott az Erasmus Irodára. A támogatás utalása egyösszegben  történik.

A pályázati felhívás, illetve a későbbiekben a kiutazáshoz szükséges formanyomtatványok és részletes útmutató megtalálhatók és letölthetők  a következő honlapról:

http://erasmus.uni-miskolc.hu/oktatoknak

http://erasmus.uni-miskolc.hu/letoltheto-dokumentumok

Információ szolgáltatás a pályázattal és az Erasmus+  programmal kapcsolatban:

 

Szőke Krisztina, intézményi Erasmus+ koordinátor

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága,  A/4. I. em. 108. szoba

Tel: (46) 565111/ 20-55 mellék

E-mail:  krisztina.szoke@uni-miskolc.hu

 

Magyar Ágnes, Erasmus+ asszisztens

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága,  A/4. I. em. 112. szoba

Tel: (46) 565111/ 16-42 mellék

E-mail: agnes.magyar4@uni-miskolc.hu

 

Szabó Tamás, Erasmus+ gyakornok

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, Erasmus+ Iroda, A/4. I. em. 112. szoba

E-mail: tamas.szabo2@uni-miskolc.hu

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE: 

http://meph.uni-miskolc.hu/reg2023/erasmus_oktatoi.php

 

A pályázati űrlap üresen is kinyomtatható előzetes felkészülés céljából, illetve kitöltés után, de beadás előtt a pályázó saját maga részére kinyomtathatja.

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!