Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A Miskolci Egyetem a 2021/2022. tanév 2. félévére -  külföldi egyetemekkel együttműködve -   oktatási tevékenységre hirdet pályázatot valamennyi kar  oktatói  részére.

Az oktatói tevékenységet a 2022.  január 1 – 2022. augusztus 31. közötti intervallumban  kell megvalósítani. 

A megpályázható helyek listáját és a tématerületi kódokat a karonkénti táblázatok tartalmazzák.

A pályázat beadásának határideje:  2021. október 24.  24.00 óra  

Határidőn túl, vagy a tanév folyamán beadni kívánt pályázatoknál az Erasmus Irodával való előzetes egyeztetés szükséges.

A pályázat benyújtásának  módja:  a pályázatot kizárólag elektronikusan, az on-line pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és a munkaterv feltöltésével kell beadni, kinyomtatott változatot nem szükséges.

Oktatói mobilitás

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás angol nyelven

 

Online jelentkezési űrlap (A jelentkezés előtt mindenképp olvassák el a pályázati felhívást!)

Munkaterv (Mobility Agreement)

A pályázat menete:

 1. Tájékozódás a fogadó egyetemről, annak oktatási profiljáról 
 2. Pénzügyi feltételek megismerése
 3. Munkaterv elkészítése
 4. Pályázat on-line benyújtása, határidő: 2021. október 24.   24:00 óra
 5. Döntéshozatal a küldő egyetemen
 6. Nyertes pályázat esetén a kiutazás előkészítése 

2. Pénzügyi feltételek

A  program nem fedezi a kinn-tartózkodás és útiköltség teljes összegét, csak hozzájárulást ad.

A támogatás összege két tényezőből tevődik össze: egyrészt függ a célország napi megélhetési rátájától, amellyel a kinn töltött napokat (utazási napokon kívül) kell megszorozni, másik tényező az utazási távolság alapján számítandó. Ezeket az összegeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Írország, Svédország, Finnország, Izland, Luxemburg, Liechtenstein, Norvégia

170 € / nap

119 € / nap

Belgium, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Ausztria, Németország, Spanyolország, Hollandia, Málta, Portugália

140 € / nap

98 € / nap

Bulgária, Csehország, Horvátország, Lettország, Észtország, Szlovákia, Észak-Macedón Köztársaság, Szerbia, Litvánia,  Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Törökország

110 € / nap

77 € / nap

Utazási támogatás távolság alapján:

10-99 km

23 €

100 – 499 km

180 €

500 – 1 999 km

275 €

2 000 – 2 999 km

360 €

3 000 – 3 999 km

530 €

4 000 – 7 999 km

820 €

8 000 – 19 999 km

1500 €

 

A Miskolc és a célhely közötti távolság az Európai Bizottság által közzétett Távolság Számláló (Distance Calculator) segítségével számítható ki: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

A megítélt támogatás akkor utalható, ha a pályázó minden szükséges  dokumentumot leadott a TNRT-re. A támogatás utalása egyösszegben történik.

 

3. Munkaterv

A pályázati űrlaphoz már feltétlenül csatolni kell a pályázó és a fogadó egyetem által aláírt munkaterv szkennelt változatát. (amennyiben a fogadó egyetem még nem írta alá, akkor is fel kell tölteni a pályázatba)

A partner felsőoktatási intézmény előzetesen elfogadja az előadások oktatási programját, melyet a vendégtanár megküld számára. Az oktatónak már kiutazás előtt rendelkeznie kell a fogadó egyetem által is aláírt munkatervvel, ez feltétele a támogatás  átutalásának.

 

4. Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag elektronikusan, az on-line pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és a munkaterv feltöltésével kell beadni, kinyomtatott változatot nem szükséges.  A munkatervet akkor is fel kell tölteni, ha a partneregyetem még nem írta alá. Kizárólag az Erasmus+ programban kötelező MOBILITY AGREEMENT/Staff Mobility for Teaching  formanyomtatvány használható munkatervként. Kérjük, ne használják a korábbi évek munkaterv nyomtatványát.

Javasoljuk a pályázóknak, hogy saját maguk részére a kitöltött űrlapból egy példányt nyomtassanak ki, mielőtt a beadás gombot megnyomják. Nagyon fontos, hogy beadás előtt megtörténjen a nyomtatás, mert később a pályázat már nem előhívható.

Beadás előtt feltétlenül olvassák végig a pályázati felhívást, illetve tanulmányozzák a kari táblázatot, amely a megpályázható helyeket tartalmazza. Kérjük, hogy előre írják ki a tématerület kódját a megpályázható helyek táblázatából, vagy a témakód táblázatból, mivel a pályázati űrlapon ez a kérdés is fog szerepelni. A pályázatban ugyanazt a témakódot kell megjelölni, mint amelyik a megpályázható helyek táblázatában is szerepel.

A pályázathoz szükséges melléklet, amelyet elektronikusan fel kell tölteni a pályázati űrlaphoz:

 • a pályázó és a fogadó egyetem által aláírt munkaterv  szkennelt változata  (amennyiben a fogadó egyetem még nem írta alá, akkor is fel kell tölteni a pályázatba).

Az elektronikus rendszer jelzést ad arról, ha a pályázati űrlapon kitöltetlen mező maradt, vagy nincs a melléklet feltöltve, és a pályázatot nem engedi beadni, amíg a hiányosságok fennállnak.

A beadási határidő után a rendszert lezárjuk. Annak függvényében, hogy van-e elegendő pályázó, a rendszert később újra megnyithatjuk, és lehetőséget adunk új pályázatok feltöltésére.  

 

5. Döntéshozatal

A benyújtott pályázatokat a Kari Erasmus Bizottság állítja prioritási sorrendbe,  meghatározza a kiutazás helyét és a napok számát (utazási napok nélkül), és a kiválasztás eredményét jegyzőkönyv formájában folyó év júniusának közepéig a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságra megküldi. A kiutazó oktatók kiválasztásával kapcsolatos végleges döntés a kari sorrendek figyelembevételével történik, melyet a Szűkített  Erasmus Bizottság hoz meg, a pályázók létszáma, és az egyetem számára rendelkezésre álló keretösszegek alapján. Egy oktató több oktatási célú, illetve egy hetet meghaladó kinntartózkodása akkor támogatható, ha a pályázók esetleges alacsony száma, illetve a rendelkezésre álló összeg ezt lehetővé teszi.

Az elbírálásnál előnyt élveznek:

 • akiknek a korábbi években nem volt az oktató mulasztása miatt meghiúsult mobilitásuk (visszamondott nyertes pályázat);
 • akik az első félévre tervezik a mobilitás megvalósítását.

A döntés meghozatalának határideje: 2021. november 12.

Hamis adatok közlése:

A hamis adatokat vagy dokumentumokat benyújtó pályázókkal szemben az alábbi szankciókat érvényesítjük:

 • amennyiben a hamis adat közlésének ténye már a pályázati szakaszban kiderül, ez a pályázónak a pályázati folyamatból való azonnali  kizárását vonja maga után.
 • amennyiben a hamis adat közlésének ténye a döntéshozatal és az ösztöndíj odaítélése után derül ki, az egyetem a kiutazási lehetőséget és a megítélt ösztöndíjat azonnali hatállyal visszavonja.
 • mindkét esetben a pályázót minden további tanév ERASMUS pályázati fordulójából is kizárjuk.