Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
  • Hogyan fogom az itthoni tárgyakat teljesíteni?

Kiutazás csak az előző félév teljes lezárása után lehetséges. A külföldi részképzés ideje alatt is aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni a Miskolci Egyetemen, be kell iratkozni, tárgyakat felvenni a Neptunban, és egyéni tanulmányi rendet kérni. Az egyéni tanulmányi rend kérelemben azoknál a tárgyaknál, amelyeknél a kinti tanulmányok beszámítását szeretnénk, erre külön hívjuk fel az oktatók figyelmét is.

  • Milyen tantárgyak vehetők fel a fogadó egyetemen, amit a Miskolci Egyetemen majd beszámítanak a tanulmányokba?

A két egyetem és a hallgató között egy háromoldalú Tanulmányi Szerződést (Learning Agreement) kell kötni. Olyan tanulmányi programot kell választani, amit itthon is beszámítanak, hiszen ez az ERASMUS+ program célja. Kérje oktatói és a kari ECTS (European Credit Transfer System) koordinátor segítségét a tantárgyak kiválasztásánál. A kiválasztandó tárgyak száma nincs meghatározva, de 30 kredit felvétele. A kinntartózkodás ideje alatt nem lehet csak nyelvtanfolyamra járni.

  • Milyen nyelven lehet a tanulmányokat végezni?

A fogadó egyetemek 95%-a nem angol nyelvterületről való, tehát csak korlátozottak a tárgyválasztási lehetőségek angolul. Külön felhívjuk a figyelmet az olasz, francia, spanyol, görög egyetemekre, amelyek – egy-két kivételtől eltekintve – egyáltalán nem ajánlanak kurzusokat angolul. Ezekbe az országokba csak azok menjenek, akik az angol mellett az ország nyelvét is beszélik valamennyire.

  • Mikor és mekkora ösztöndíjat fogok kapni?

Az Erasmus+ programban az ösztöndíj 300, 400, 500 €/hó a különböző célország megélhetési költségeinek függvényében. Az ERASMUS+ program nem biztosítja a kinntartózkodás valamennyi költségét, csak hozzájárulást ad, de számos kiegészítő támogatás pályázható meg. (lásd: kiegészítő támogatások.

ország

tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)

Magas megélhetési költségű országok
Nagy-Britannia (UK), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI) ), Izland (IS),  Luxemburg (LU)

520 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok Spanyolország (ES), Németország (DE), Hollandia (NL), Belgium (BE), Portugália (PT), Görögország (GR), Ciprus (CY), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Ausztria (AT), Málta (MT)

470 € / hó

(2020-21-től: 520 € / hó)

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Macedónia, Törökország (TR),  Csehország (CZ), Szlovénia (SI), Horvátország (HR)

420 € / hó

(2020-21-től: 470 € / hó)

Az elnyert hónapszámok alapján megítélt ösztöndíj azonban eltérhet a támogatási szerződésben kiutazás előtt megállapított végleges ösztöndíjtól. Az ösztöndíjat ugyanis napokra kell számolni, ezért a támogatási szerződésben szereplő kezdő és záró dátumok alapján egy program számolja ki pontosan a napok számát és a hozzá tartozó ösztöndíjat (újra kalkulált ösztöndíj).

Az ösztöndíj első részletét (újra kalkulált ösztöndíj  - 1 hó) akkor utaljuk, ha a hallgató a kiutazással kapcsolatos dokumentumait a TNRT -re leadta (ösztöndíj szerződés, learning agreement másolat, dékán által aláírt 1. sz. adatlap, elvégzett online nyelvi teszt). A visszatartott egyhavi ösztöndíj átutalása a hallgató visszaérkezése és a megfelelő igazolások leadása után esedékes. 

  • Milyen költségekkel kell számolni az adott országban?

Milyenek a helyi életkörülmények, mekkora összegre lesz szükség havonta, kell-e a szállásért előre (még itthonról) kauciót fizetni?

  • Mikor induljak?

Úgy kell tervezni a kinttartózkodást, hogy az a fogadó egyetem időbeosztásával és félévkezdésével essen egybe, ne a miénkkel (pl. Németországban később kezdődik a félév – október és április; sok egyetemen nem két félévre, hanem 3 vagy 4 tanulmányi egységre oszlik a tanév). Tehát nem érdemes hamarabb kimenni (kivéve, ha nincs a félévkezdés előtt nyelvtanfolyam), mert az így kint töltött időről a fogadó egyetem nem fog igazolást adni (pl. a fogadó egyetemen pont akkor van szünet, vagy vizsgaidőszak)

  • Meddig maradjak kint?

Az ERASMUS+ programban a kötelező minimális kinntartózkodás 3 hónap, de ez általában nem elegendő egy szemeszter elvégzéséhez, a 4-5 hónapos tartózkodás a reális. Nincs akadálya annak, hogy a hallgató az elnyert hónapszámnál tovább kint maradjon, ha ennek anyagi fedezetét saját maga tudja vállalni. Ezt a szándékot még a szerződéskötések előtt jelezni kell a TNRT-n.

  • Milyen határidőket szab meg a fogadó egyetem?

Például: jelentkezési lap és szállásfoglalás beküldésének határideje, egyéb csatolandó dokumentumok, félév kezdete.

  • Vannak-e a fogadó egyetem / ország által előírt speciális szabályok?

Például: tartózkodási engedély, biztosítás, minimum ösztöndíj, kötelezően fizetendő adminisztrációs díj, amely több szolgáltatást is magában foglal, pl. korlátlan helyi utazási lehetőséget Németországban.