Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A fogadó egyetem csak akkor fogja hivatalosan regisztrálni a hallgatót ERASMUS hallgatóként, ha az elküldi (vagy on-line beadja)  a jelentkezési anyagát. Jelentkezési anyag nélkül a külföldi egyetem fogadó levelet sem fog küldeni. A fogadó egyetem által kért valamennyi kitöltött és aláírt űrlapot, illetve egyéb csatolandó dokumentumokat el kell küldeni a fogadó egyetem Nemzetközi Osztályára (ennek különféle megnevezése lehet: International Office, Erasmus Office, Exchange Office,  European Education Centre, International Study Centre, Akademische Auslandsamt) a megadott határidőre.

Milyen dokumentumok szükségesek a fogadó egyetemre való jelentkezéshez?

  • Jelentkezési lap (Application form): A fogadó egyetem honlapjáról tölthető le vagy on-line tölthető ki.
  • Tanulmányi Szerződés (Learning Agreement): A miskolci ERASMUS honlapról is letölthető. A  Tanulmányi Szerződést a kari ECTS koordinátor írja alá.
  • Transcript of Records: Ez a dokumentum a jelentkezési anyagban az index-kivonatot jelenti, az itthon lezárt félévek tárgyait és kreditjeit tartalmazza, mely kinyomtatható a Neptun angol nyelvű felületéről. A dékáni hivatalban kell aláíratni és lepecsételtetni.

(Megjegyzés: A dokumentumnak 2 jelentése van: 1. az index-kivonat, az itthon lezárt félévek tárgyait és kreditjeit tartalmazza. 2. A tanulmányok végén az elvégzett kurzusokról és megszerzett kreditekről szóló igazolást is így hívják, ezt a fogadó egyetem állítja ki.)

  • Fénykép
  • Fogadó egyetemtől függően kérhetik még:
  • Európai Egészségbiztosítási kártya másolata: ezt egyébként is ki kell majd váltani a lakhely szerinti Egészségbiztosítási Pénztárnál – ingyenes
  • a Miskolci Egyetem által kiállított igazolás arról, hogy a hallgató valóban kapott Erasmus státuszt és ösztöndíjat. Ha ilyenre szükség van, ezt a TNRT-n lehet kérni.
  • nyelvtudás igazolása: A nyelvvizsga bizonyítvány másolata, vagy – nyelvvizsga bizonyítvány hiányában - az Idegennyelvi Oktatási Központ igazolása akkor, ha a hallgató a Miskolci Egyetemen tanult idegen nyelvet.

A postázott (vagy elektronikusan beadott) dokumentumokkal egyidőben e-mailen is fel kell venni a kapcsolatot a kinti kontakt személlyel (elsősorban az International Office  munkatársával, másodsorban az ottani kari/tanszéki koordinátorral, illetve diplomatervezés/disszertáció írás esetén a fogadó konzulens oktatóval). Ugyanettől a kontakt személytől kérje majd a Fogadónyilatkozat megküldését is.