Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot támogatja.


Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

Mi az Erasmus+ program célja az oktatás-képzés területén?

 • a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével
 • a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával
 • a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával
 • a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása

(Forrás:  Tempus Közalapítvány)

 

1. Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása

A pályázattípus célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

A támogatható tevékenységek:

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap)
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap)

 

2. Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása

A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

A támogatható tevékenységek:

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap)
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap)

 

3. Felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása

A pályázattípus célja

 • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

A támogatható tevékenységek:

 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül)
 • külföldi vállalkozás dolgozójának oktatási célú fogadása (2-60 nap utazás nélkül)

 

4. Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

A pályázattípus célja az oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.)

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül).