Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A MISKOLCI EGYETEM  pályázatot ír ki a 2021/2022. tanév 2. félévére adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói munkakörben alkalmazott, de adminisztratív posztot is betöltő oktatók részére a mobilitási programban való részvételére. A mobilitási típus neve: személyzeti képzés (staff training).

A személyzeti képzést a 2022. január 1 – 2022. augusztus 31. közötti intervallumban kell megvalósítani. 

A pályázat beadásának határideje: 2021. október 24.  24.00 óra 

Határidőn túl, vagy a tanév folyamán beadni tervezett pályázatok esetén az Erasmus Irodával való előzetes egyeztetés szükséges.

A pályázat benyújtásának  módja:  a pályázatot kizárólag elektronikusan, az on-line pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és a munkaterv feltöltésével kell beadni, kinyomtatott változatot nem szükséges.

Személyzeti mobilitás Pályázati felhívás
 

Online jelentkezési űrlap (A jelentkezés előtt mindenképp olvassák el a pályázati felhívást!)

Munkaterv (Mobility Agreement)

A pályázat menete:

 1. Pályázat célja és a jogosultság ellenőrzése
 2. Pénzügyi feltételek megismerése
 3. Munkaterv elkészítése
 4. Pályázat on-line benyújtása, határidő: 2021. október 24.  24.00 óra
 5. Döntéshozatal a küldő egyetemen
 6. Nyertes pályázat esetén a kiutazás előkészítése 

1. Pályázat célja és a jogosultság ellenőrzése

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az intézmény adminisztratív állományában dolgozó kollégák képzési célú mobilitását elősegítse, a támogatott a mobilitás során az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat, jó gyakorlatokat szerezzen. Pályázhat oktató is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítását tervezi.

A pályázat tárgya:

A pályázat keretében maximum 5 munkanap időtartamra lehetséges pályázni:

 • Partneregyetemhez, oktatási intézményhez – jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében;  Elsődlegesen az Erasmus külföldi partnerintézményeinket ajánljuk a pályázók részére célintézményként, továbbá minden évben más partner jó tapasztalatainak megismerését, és elsajátítását javasoljuk.
 • Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz – vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
 • Szakmai továbbképzésen, tréningen való részvételre

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:

 • főállású alkalmazott;
 • nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható). A mobilitás megvalósításához min. B1 szintű nyelvtudás szükséges.
 • pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel.

Az intézmény vezetése által meghatározott kiemelt célcsoportok:

 • Erasmus programmal foglalkozó tanszéki / kari / központi koordinátorok,
 • tanulmányi csoportok vezetői és munkatársai, kari Neptun felelősök
 • gazdasági osztály munkatársai,
 • informatikusok,
 • marketing és PR területen dolgozó kollégák,
 • a Kreditátviteli Bizottság tagjai
 • a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság Erasmus programmal foglalkozó munkatársai
 • Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ munkatársai

 

2. Pénzügyi feltételek

 Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kinn-tartózkodás teljes költségét nem fedezi.

A támogatás összege két tényezőből tevődik össze: egyrészt függ a célország napi megélhetési rátájától, amellyel a kinn töltött napokat (utazási napokon kívül) kell megszorozni, másik tényező az utazási távolság alapján számítandó. Ezeket az összegeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Fogadó ország

1-14. nap

15-60. nap

Dánia, Írország, Svédország, Finnország, Izland, Luxemburg, Liechtenstein, Norvégia

170 € / nap

119 €/nap

Belgium, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Ausztria, Németország, Spanyolország, Hollandia, Málta, Portugália

140 € / nap

98 €/nap

Bulgária, Csehország, Horvátország, Lettország, Észtország, Szlovákia, Észak-Macedón Köztársaság, Szerbia, Litvánia,  Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Törökország

110 € / nap

77 €/nap

Utazási támogatás távolság alapján:

10--99km

23 €

100 – 499 km

180 €

500 – 1 999 km

275 €

2 000 – 2 999 km

360 €

3 000 – 3 999 km

530 €

4 000 – 7 999 km

820 €

8 000 – 19 999 km

1500 €

 

A Miskolc és a célhely közötti távolság az Európai Bizottság által közzétett Távolság Számláló (Distance Calculator) segítségével számítható ki: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

A megítélt támogatás akkor utalható, ha a pályázó minden szükséges  dokumentumot leadott a TNRT-re. A támogatás utalása egyösszegben történik.

 

3. Munkaterv

A pályázati űrlaphoz már feltétlenül csatolni kell a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó fél által aláírt munkatervet szkennelt változatát.

Kizárólag az Erasmus+ program Mobility Agreement /Staff Mobility for Training formanyomtatvány használható munkatervként. A munkatervet abban az esetben is fel kell tölteni, ha a fogadó fél aláírása még nem áll rendelkezésre a pályázás idején.

Már kiutazás előtt rendelkeznie kell a fogadó egyetem által is aláírt munkatervvel, ez feltétele a támogatás  átutalásának.

Erasmus partnerek listája

 

4. Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag elektronikusan, az on-line pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és a mellékletek feltöltésével kell beadni, kinyomtatott változatot nem kell leadni. Javasoljuk azonban a pályázóknak, hogy saját maguk részére a kitöltött űrlapból egy példányt nyomtassanak ki, mielőtt a beadás gombot megnyomják. Nagyon fontos, hogy beadás előtt megtörténjen a nyomtatás, mert később a pályázat már nem előhívható.

Beadás előtt feltétlenül olvassák végig a pályázati felhívást.

Pályázati dokumentumok (mellékletek), amelyeket elektronikusan fel kell tölteni a pályázati űrlaphoz:

 • rövid motivációs levél  (idegen nyelven, a célhelyen használt munkanyelven);
 • nyelvvizsga bizonyítvány
 • közvetlen munkahelyi vezető támogató nyilatkozata, hozzájárulása a külföldi mobilitáshoz (magyar nyelven)
 • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó fél által aláírt munkaterv. Kizárólag az Erasmus+ program Mobility Agreement /Staff Mobility for Training formanyomtatvány használható munkatervként. A munkatervet abban az esetben is fel kell tölteni, ha a fogadó fél aláírása még nem áll rendelkezésre a pályázás idején.

Az elektronikus rendszer jelzést ad arról, ha a pályázati űrlapon kitöltetlen mező maradt, vagy nincs minden melléklet feltöltve, és a pályázatot nem engedi beadni, amíg a hiányosságok fennállnak.  A beadási határidő után a rendszert lezárjuk.

 

5. Döntéshozatal

A pályázatok bírálatát a Szűkített Erasmus Bizottság végzi, a pályázók létszáma, és az Egyetem számára rendelkezésre álló összegek alapján.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ezáltal javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése), a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.
 • részt vett-e már korábban Erasmus mobilitásban és mely intézményeknél.

A döntés meghozatalának határideje: 2021. november 12.

Amennyiben nincs elegendő számú pályázó, és pótpályáztatásra van szükség, az első körben pályázók részére mindenképpen megítéljük a támogatást.

 

Hamis adatközlés:

A hamis adatokat vagy dokumentumokat benyújtó pályázókkal szemben az alábbi szankciókat érvényesítjük:

 • amennyiben a hamis adat közlésének ténye már a pályázati szakaszban kiderül, ez a pályázónak a pályázati folyamatból való azonnali  kizárását vonja maga után.
 • amennyiben a hamis adat közlésének ténye a döntéshozatal és az ösztöndíj odaítélése után derül ki, az egyetem a kiutazási lehetőséget és a megítélt ösztöndíjat azonnali hatállyal visszavonja.
 • mindkét esetben a pályázót minden további tanév ERASMUS+ pályázati fordulójából is kizárjuk.