Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Általános ismertető a szakmai gyakorlatról

A mobilitások elsődleges célja, hogy a hallgatók számára magas színvonalú külföldi szakmai gyakorlat lehetőségét biztosítsa. A gyakorlat olyan szakmai tevékenységgel töltött időszak, amelyet a hallgató egy uniós vagy a programhoz társult európai ország fogadóintézménynél (vállalat, gazdasági társaság, kamara, stb) tölt. A szakmai gyakorlat minimális időtartama 2 hónap, maximális időtartama 12 hónap. Ez alatt az idő alatt, a hallgatóknak alkalma nyílik munkatapasztalat szerzésére, szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére, illetve valamely idegen nyelv aktív gyakorlására, emberi kapcsolatainak szélesítésére, a fogadó ország jobb megismerésére. Az Erasmus+ szakmai gyakorlat fő előnye, hogy:

 • lehetőséget biztosít a magyar hallgatók számára, hogy havi 520-620 euró ösztöndíj támogatás mellett külföldön teljesítsék a tanrendjükben szereplő kötelező szakmai gyakorlatot (de ezen felüli, ún. szabadon választott szakmai gyakorlat megpályázására is lehetőség van);
 • a statisztikák és a hallgatói tapasztalatok is azt mutatják, hogy a külföldi szakmai gyakorlat jelentősen megnöveli az elhelyezkedés és a vonzó álláshelyek megszerzésének lehetőségét.

A pályázás menete:

 1. Pályázati jogosultság ellenőrzése,  az alapfeltételeknek való megfelelés ellenőrzése
 2. A fogadó cég kiválasztása (Hová utazhatok?)
 3. Pénzügyi feltételek megismerése
 4. Pályázati dokumentumok, mellékletek összegyűjtése
 5. Pályázat on-line benyújtása (jelentkezési lap)
 6. Döntéshozatal a küldő egyetemen
 7. Nyertes pályázat esetén a kiutazás előkészítése (Szakmai gyakorlatot elnyert hallgatóknak)

1. A pályázati jogosultság ellenőrzése, alapvető feltételek

Pályázati jogosultság:

A hallgató minden képzési ciklusában (BSc, MSc, PhD) pályázhat ösztöndíjra, képzési ciklusonként max. 12  hónap időtartamban, amely lehet vagy csak részképzés, vagy csak szakmai gyakorlat, vagy mindkettő. Így azok a hallgatók is újra pályázhatnak, akik korábban már részt vettek az Erasmus programban, de nem merítették  még ki összességében a 12 hónapot.

 • csak olyan hallgatók adhatják be pályázatukat, akik a pályázás idején,  és a következő tanévben, a várható kiutazás idején  is  rendelkeznek aktív hallgatói jogviszonnyal (nappali, levelező, poszt-graduális, PhD).  A hallgatói jogviszony előfeltétele a kiutazásnak.  Ha egy hallgató a pályázás idején rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, de a kiutazás idején már nem, ezzel elveszti a kiutazáshoz, illetve ösztöndíjhoz való jogát. A júniusban  végző hallgatók csak akkor pályázhatnak, ha az azt követő (szeptemberben) induló tanévben is lesz hallgatói jogviszonyuk és aktív félévük valamelyik karon (alapképzéses, posztgraduális, PhD), és ezt világosan megjelölik a pályázati űrlapon. A hallgatói jogviszonynak a kinn-tartózkodás teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Az utolsó félévüket kint töltő hallgatóknak a szakmai gyakorlatot legkésőbb az abszolutórium időpontjáig be kell fejezniük.
 • A fentiek alól kivétel a végzés utáni, friss diplomásként teljesítendő szakmai gyakorlat. Lehetőség van arra, hogy a decemberi, vagy júniusi végzést követően a hallgató friss diplomásként végezzen gyakorlatot úgy, hogy tanulmányait nem folytatja tovább az egyetemen egy másik képzési szinten. A gyakorlatot ebben az esetben is a következő tanáv augusztus 31-ig be kell fejezni, de – nyertes pályázat esetén – a kiutazáshoz kapcsolódó összes szerződéskötésnek meg kell történnie még az alatt az idő alatt, amíg a hallgatói jogviszony fennáll.

Alapvető feltételek:

 • megfelelő szintű nyelvtudás

A gyakorlat júniustól kezdődően bármikor megkezdhető. Figyelembe kell azonban venni, hogy

 • az Erasmus+ támogatás előreláthatólag csak augusztus végétől áll rendelkezésre, aki ennél hamarabb szeretne indulni, a külföldi tartózkodás kezdeti szakaszát önköltségen kell vállalnia,
 • legkésőbb a következő év augusztus 31-ig le kell zárulnia minden gyakorlatnak.

A gyakorlat kezdő időpontját és időtartamát a hallgató és a cég közös megegyezés alapján döntik el.

 

2. A fogadó cég kiválasztása

A pályázónak rendelkeznie kell fogadó céggel (Hova utazhatok? - segítség szakmai gyakorlati hely találásában), és ezt fogadólevéllel igazolnia kell. Erre a célra kizárólag a Miskolci Egyetem formanyomtatványa használható (illetve, ha a hallgató már rendelkezik más típusú fogadólevéllel, akkor is be kell szerezni az előírás szerinti fogadólevelet). A cégnek nyilatkoznia kell arról is, hogy rendelkezik-e PIC kóddal.  A PIC kód az európai uniós programokban használt egyedi azonosító, amely úgy szerezhető meg, hogy a fogadó cég regisztrálja magát az EB Participant Portal-ján. A regisztráció ingyenes

A cég felkutatását a hallgató önállóan is végezheti, de kérheti a kari szakmai gyakorlat koordinátor segítségét is. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-s szervezetek kivételével.

 

3. Pénzügyi feltételek megismerése:

 • akik a tanév 1. félévére tervezik kiutazásukat, és már a nyár folyamán elindulnak, számítsanak arra, hogy az ösztöndíj esetleg még nem áll az egyetem rendelkezésére a kiutazás időpontjában, ezért átmenetileg saját forrásaikból kell megoldaniuk a kinn-tartózkodás kezdeti költségeit. Az ösztöndíj elnyeréséről szóló értesítést követően azonnal el kell kezdeniük a kiutazás megszervezését.
 • a  programtól kapott ösztöndíj  nem fedezi a kinn-tartózkodás és útiköltség teljes összegét, csak hozzájárulást ad.  Ezért a pályázaton nyertes hallgatók készüljenek fel arra, hogy saját pénzükből is ki kell egészíteni  a költségeket, illetve kiegészítő forrásokat kell keresniük (pl. egyetemi alapítványi pályázatok útiköltség támogatásra, HÖK által meghirdetett rendkívüli szociális támogatás). Néhány esetben a cégek is adnak anyagi hozzájárulást.
 • a pénzügyi keretek figyelembe vételével, a 3-4 hónapos kinntartózkodás a legvalószínűbb. Ettől hosszabb szakmai gyakorlatot is vállalhat a hallgató, ha önköltségen  tudja biztosítani a kinn-tartózkodás költségeit.
 • akik nem kerültek be az ösztöndíjas kiutazók közé,  de rendelkeznek fogadó céggel és nincs semmi kizáró oka a kiutazásuknak, és ezt saját költségen is tudják vállalni, az egyetemtől megkapják az Erasmus státuszt és ezzel a kiutazási lehetőséget. Várólistás ösztöndíjasként nyilvántartjuk őket, és a tanév során az esetlegesen felszabaduló pénzek újraosztása után részesülhetnek ők is ösztöndíjban.

 

4.-5. A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásának  módja:  a pályázatot kizárólag elektronikusan, az on-line pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és a mellékletek feltöltésével kell beadni, kinyomtatott változatot nem kell leadni. Javasoljuk azonban a pályázóknak, hogy saját maguk részére a kitöltött űrlapból egy példányt nyomtassanak ki, mielőtt a beadás gombot megnyomják. Nagyon fontos, hogy beadás előtt megtörténjen a nyomtatás, mert később a pályázat már nem előhívható. Az űrlap nyomtatása kitöltés előtt, üres állapotban is lehetséges, ha a pályázó először csak egy munkapéldányt szeretne kapni.

Beadás előtt feltétlenül olvassák végig a pályázati felhívást! A pályázat beadásához tudatos felkészülésre van szükség. Javasoljuk továbbá „A kiutazó hallgató feladatai” összefoglaló ismertető, illetve a Learning Agreement for Traineeships (tanulmányi szerződés) tanulmányozását is, amelyekből kiderül,  hogy nyertes pályázóként az utazás megszervezéséhez milyen teendők várnak egy hallgatóra. Pályázatuk összeállítása előtt kérjük, hogy előre írják ki a tématerület kódját a témakód táblázatból, mivel a pályázati űrlapon ez a kérdés is fog szerepelni.

Pályázati dokumentumok (mellékletek), amelyeket elektronikusan fel kell tölteni a pályázati űrlaphoz:

 • a cég fogadó levele, vagy e-mail levelezés beszkennelve, amely a fogadás tényét bizonyítja
 • EU-s  önéletrajz  
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum
 • Motivációs levél idegen nyelven

Az elektronikus rendszer jelzést ad arról, ha a pályázati űrlapon kitöltetlen mező maradt, vagy nincs minden melléklet feltöltve, és a pályázatot nem engedi beadni, amíg a hiányosságok fennállnak.

A beadási határidő után a rendszert lezárjuk. Annak függvényében, hogy van-e elegendő pályázó, a rendszert később újra megnyitjuk és lehetővé tesszük a folyamatos beadást.

Ebben az esetben, aki június 1. után szándékozik pályázni , az űrlap feltöltése előtt  feltétlenül keresse fel a szakmai gyakorlattal foglalkozó Erasmus ügyvivőt  a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon (TNRT), aki felvilágosítást ad arról, hogy van-e szabad ösztöndíj keret, van-e lehetőség még pályázat beadására.

 

6. Döntéshozatal:

A  pályázatokat a pályázati határidő lejárta után  bíráljuk el, a kari Erasmus bizottság vezetőjének és a kari szakmai koordinátornak a véleményezése alapján. Jóváhagyásuk esetén, és a felállított prioritási sorrend alapján ítéljük meg az ösztöndíjat a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig, meghatározva a hónapszámot és az egyéni támogatási összegeket.

A pályázók a TNRT-től írásbeli értesítést kapnak az elfogadásról vagy elutasításról. A támogatott pályázókkal az egyetem Támogatási Szerződést köt. A támogatás  a lenti táblázat alapján fix összeg, és országcsoportok szerint változó.

 

Megítélt támogatás:

A támogatott pályázókkal az egyetem Támogatási Szerződést köt. A megítélt támogatást a hallgató 2 részletben kapja meg:

 • első részlet: az elnyert hónapszámból egy hónapnyi ösztöndíjat visszatart az Egyetem, a nagyobbik részt a szükséges dokumentumok leadása után utalja a hallgatónak.  A 2 hónapra utazó hallgatók a teljes összeget megkapják. Kiutazás előtt egy on-line nyelvi teszt elvégzése kötelező, ez feltétele az ösztöndíj folyósításának is.
 • második részlet: az utolsó havi ösztöndíjat a hallgató hazatérte után, a szerződésében vállalt hónapszám teljesítését igazoló dokumentum és a cég által kiállított értékelés (Traineeship Certificate)  leadása, a 2. nyelvi teszt teljesítése, valamint a záróbeszámoló feltöltése után kapja meg.

A programban résztvevő országok, és azokba adható hallgatói ösztöndíjak:

Fogadó ország

szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok
Nagy-Britannia (UK), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI) ), Izland (IS),  Luxemburg (LU)

620 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Macedónia, Törökország (TR),  Csehország (CZ), Szlovénia (SI), Horvátország (HR)

570 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO),  Magyarország (HU), Litvánia (LT),  Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT))

520 € / hó

Rendkívüli szociális támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak (külön pályázat alapján) 100 € / hó

 

7. A kiutazás előkészítése

 • A szakmai gyakorlat konkrét időpontját, feladatait, az esetleges anyagi hozzájárulást, a szállásszerzést, a gyakorlat szakmai tartalmát a hallgató egyezteti a céggel, illetve az egyetem közreműködése esetén, a kari szakmai gyakorlat koordinátor is segítséget nyújthat.
 • A szakmai gyakorlat időtartamára egyéni tanulmányi rendet kell kérni. Félévet passziválni, vagy halasztani a szakmai gyakorlat miatt nem lehet!

A kiutazással kapcsolatos  feladatok részletes leírása megtalálható a Szakmai gyakorlatot elnyert hallgatóknak   menüpont  alatt.

 

Hamis adatszolgáltatás:

A hamis adatokat vagy dokumentumokat benyújtó pályázókkal szemben az alábbi szankciókat érvényesítjük:

 • amennyiben a hamis adat közlésének ténye már a pályázati szakaszban kiderül, ez a pályázónak a pályázati folyamatból való azonnali  kizárását vonja maga után.
 • amennyiben a hamis adat közlésének ténye a döntéshozatal és az ösztöndíj odaítélése után derül ki, az egyetem a kiutazási lehetőséget és a megítélt ösztöndíjat azonnali hatállyal visszavonja.
 • mindkét esetben a pályázót minden további tanév ERASMUS pályázati fordulójából is kizárjuk.