Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

ERASMUS+ PROGRAM  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PHD HALLGATÓK SZÁMÁRA

a 2022. naptári évben megvalósuló 

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAS RÉSZKÉPZÉSRE VAGY SZAKMAI GYAKORLATRA

rövidtávú mobilitás formájában

 

A pályázat célja:

A ME PhD hallgatóinak rövid távú, külföldi, fizikai mobilitása a tanulmányokhoz szorosan kapcsolódó tudományos kutatás és szakmai tapasztalatszerzés céljából.

A pályázásra jogosultak köre:

A Miskolci Egyetem PhD hallgatói jogosultak rövid távú részképzésre vagy szakmai gyakorlatra pályázni, amennyiben a pályázat benyújtásakor és a mobilitás megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Kivételt képeznek az SH és SCY ösztöndíjprogramok kedvezményezettjei, a kettős finanszírozás okán nem jogosultak részt venni a pályázatban.

A mobilitás megvalósításának ideje:

Meghirdetéstől 2022. december 31-ig folyamatosan.

A mobilitás (fizikális) időtartama:

5 - 30 napig terjedően + 2 utazási nap (zöld utazás esetén max. összesen 4 utazási nap)

A mobilitás formája:

Fizikai, de ki lehet egészíteni virtuális elemmel. A virtuális mobilitás anyagi támogatást nem von maga után.

Részképzés:

A fogadó fél a ME Erasmus+ programországbeli partneregyeteme. A partneregyetemek listáját az Excel táblázat (kari bontásban) tartalmazza: http://erasmus.uni-miskolc.hu/hova-utazhatok. A fogadó intézmény tanulmányi rendszerében a tárgyfelvétel nem kötelező, az ilyen fajta kreditszerzés nem elvárt. Felsőoktatási intézményben végzett kutatás a disszertációhoz tanulmányi mobilitásként támogatható. A pályázathoz a Learning Agreement for Studies dokumentumban a tervezett tevékenységet és a kapcsolódó krediteket, amennyiben releváns, jelölni kell. A megvalósult mobiliás során végzett tudományos tevékenységet a fogadó intézménynek a Confirmation of Short-term Phd Mobility dokumentum kitöltésével igazolnia kell.

Szakmai gyakorlat:

A fogadóintézmények köre tágabb, mint a részképzés esetében.

 • az ME Erasmus+ programországbeli partneregyeteme,
 •  
 • az ME partneregyetemein kívül bármely Erasmus+ program országbeli felsőoktatási intézmény is lehet, amely Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) jogosultsággal rendelkezik,
 • nem felsőoktatási intézmény, pld. kutatóintézet, ebben az esetben az ECHE nem feltétel.

A pályázathoz az Learning Agreement for Traineeships dokumentum megkötése szükséges. A megvalósult mobiliás során végzett tudományos tevékenységet a fogadó intézménynek a Confirmation of Short-term Phd Mobility dokumentum kitöltésével igazolnia kell.

Fogadóintézmények:

A fogadóintézmény kiválasztása a részképzés és a szakmai gyakorlat esetében egyaránt a témavezető ajánlásával és jóváhagyásával lehetséges. A kiválasztás egyben magában foglalja a fogadó féllel előzetes (szóbeli és írásbeli) egyeztetést is az adott mobilitás vonatkozásában, ti. mobilitás időpontja, a mobilitás keretében megvalósított tevékenység.

A pályázat benyújtása online történik az alábbiak szerint:

 • jelentkezési űrlap kitöltése, 
 • mellékletek feltöltése:
  • hallgatói jogviszony igazolás
  • a jelentkező által készített szakmai terv, amely egyben a témavezetői ajánló levél is
  • a kari Erasmus+ koordinátor, a pályázó és a fogadó intézmény által aláírt Learning Agreement for Studies vagy Learning Agreement for Traineeships

 

A pályázatok bírálata, döntés:

A benyújtott pályázatokat a kari Erasmus Bizottság bírálja el a szakmai terv és a témavezetői ajánlás alapján.

A döntés várható időpontja a pályázat beadásától számított 15 nap.

Megítélt támogatás

A támogatott pályázókkal az egyetem Támogatási Szerződést köt. A megítélt támogatást a pályázó egy összegben kapja meg.

A Támogatási Szerződés aláírásával a kedvezményezett vállalja, hogy

 • a Learning Agreement for Studies vagy Learning Agreement for Traineeships dokumentumokban foglaltakat teljesíti,
 • a fogadó intézményben a tudományos-szakmai vezető a teljesített tevékenységet a Confirmation of Short-term Phd Mobility dokumentum kitöltésével igazolja,
 • a Confirmation of Arrival/Departure dokumentumot aláírva a fentebb felsorolt dokumentumokkal együtt hazatérését követően leadja.
 • a Támogatási Szerződésben foglaltaknak eleget tesz.


Támogatási összegek:

Hallgatói ösztöndíj mértéke

A mobilitás időtartama

Bármely országba

a tevékenység 14. napjáig

70 EUR/nap

a tevékenység 15-30 napja között

50 EUR/nap

Ezen felül a 2022. naptári évben megvalósuló mobilitások esetében a Miskolci Egyetem az E+ ösztöndíjat egyéb forrásból napi 10.000 Forinttal egészíti ki max. 10 nap időtartamra, amibe az utazási napok nem számítanak bele. A kedvezményezett az ösztöndíjkiegészítést a Neptun rendszeren keresztül, Forintban kapja meg.

Utazási támogatás:

Rövid távú doktori mobilitás esetén az Erasmus+ programban nem jár alapértelmezetten utazási támogatás.

A Miskolci Egyetem egyéb forrásból biztosít utazási támogatást:

Utazási távolságok

Standard utazás esetén

10-99km között

23 EUR/résztvevő

100-499km között

180 EUR/résztvevő

500-1999km között

275EUR/résztvevő

2000-2099km között

360EUR/résztvevő

Egyéb lehetséges kiegészítő támogatások külön pályázati felhívások/dokumentumok alapján:

 • Zöld utazás:

Zöld utazásnak számít, amennyiben a hallgató nem repülővel, hanem környezetbarát utazási módon utazik, pld. vonattal, autóbusszal vagy személygépkocsival. A zöld utazásra vonatkozóan a hallgató összesen 50 EUR egyszeri kiegészítő támogatásra, illetve maximum 4 nap utazási napra megélhetési költségre jogosult. Az utazás módját a hallgatónak dokumentálnia kell (buszjegy, vonatjegy, átutalási bizonylat). Autóval való utazás esetén a büntetőjogi nyilatkozatot kell kitöltenie.

 • Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás: 100/150 euró+ utazási támogatás

Rövid távú hallgatói mobilitás esetén az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén), az Erasmus+ alapösztöndíjon felül. Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.

Rövid távú doktori mobilitás esetén nem jár alapértelmezetten utazási támogatás. Amennyiben a hallgató esélyegyenlőségi pályázatát a TKA támogatja, az alábbi utazási támogatási összegekre válik jogosulttá:

 

Utazási távolságok

Standard utazás esetén

Zöld utazás esetén

10-99km között

23 EUR/résztvevő

-

100-499km között

180EUR/résztvevő

210EUR/résztvevő

500-1999km között

275EUR/résztvevő

320EUR/résztvevő

2000-2099km között

360EUR/résztvevő

410EUR/résztvevő

https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/eselyegyenlosegi-kiegeszito-tamogatas

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása

Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), vagy 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén

https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/fogyatekkal-elo-vagy-tartosan-beteg-hallgatok-kiegeszito-tamogatasa

A pályázati felhívás megtalálható és letölthető a következő honlapról:

https://erasmus.uni-miskolc.hu/rovid_doktori_mobilitas

A kiutazáshoz szükséges formanyomtatványok megtalálhatók ezen a linken:

https://erasmus.uni-miskolc.hu/letoltheto-dokumentumok

A pályázati űrlap kitölthető az alábbi linken:

http://meph.uni-miskolc.hu/reg2022/erasmus_phd.php

További információ:

Szőke Krisztina, intézményi Erasmus+ koordinátor

krisztina.szoke@uni-miskolc.hu

Magyar Ágnes, Erasmus asszisztens

rekmagnes@uni-miskolc.hu

A pályázatokhoz sok sikert kívánunk!