Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

ERASMUS+ PROGRAM  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PHD HALLGATÓK SZÁMÁRA

a 2022. naptári évben megvalósuló 

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAS RÉSZKÉPZÉSRE

rövidtávú mobilitás formájában

A pályázat célja:

A ME PhD hallgatóinak rövid távú, külföldi, fizikai mobilitása a tanulmányokhoz szorosan kapcsolódó tudományos kutatás és szakmai tapasztalatszerzés céljából.

A rövidtávú mobilitás során a fogadó intézmény tanulmányi rendszerében a tárgyfelvétel nem kötelező, az ilyen fajta kreditszerzés nem elvárt. Azonban a fogadó intézménynél végzett tudományos tevékenységet a fogadó intézménynek a Confirmation of Short-term Phd Mobility dokumentum kitöltésével igazolnia kell, valamint a Learning Agreement dokumentumban a tervezett tevékenységet és a kapcsolódó krediteket (amennyiben van) jelölni kell.

A pályázásra jogosultak köre:

A pályázat benyújtásakor és a mobilitás megvalósításakor a Miskolci Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló magyar és külföldi PhD hallgatók, azzal a kitétellel, hogy az SH és SCY ösztöndíjprogramok kedvezményezettjei a kettős finanszírozás okán nem jogosultak részt venni a pályázatban.

A mobilitás megvalósításának ideje:

Meghirdetéstől 2022. december 31-ig folyamatosan.

A mobilitás (fizikális) időtartama:

5 - 30 napig terjedően + 2 utazási nap

A mobilitás formája:

Fizikai, de ki lehet egészíteni virtuális elemmel. A virtuális mobilitás anyagi támogatást nem von maga után.

Partner egyetemek:

A partneregyetemek listáját az Excel táblázat (kari bontásban) tartalmazza: http://erasmus.uni-miskolc.hu/hova-utazhatok.

A partner, azaz a fogadóintézmény kiválasztása kizárólag a témavezető ajánlásával és jóváhagyásával lehetséges. A kiválasztás egyben magában foglalja a partneregyetemmel való előzetes (szóbeli és írásbeli) egyeztetést is az adott mobilitás vonatkozásában, ti. mobilitás időpontja, a mobilitás keretében megvalósított tevékenység, stb.

Lehetőség van új partneregyetem beemelésére is, amennyiben annak bevonása kellően indokolt és amennyiben a partner intézmény erre érdeklődést mutat. A partner egyetemnek az uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok egyikében kell székelnie és rendelkeznie kell ECHE-vel, ami az E+ programban való részvételre jogosítja az intézményeket.

A pályázat benyújtása online történik az alábbiak szerint:

 • jelentkezési űrlap kitöltése, 
 • mellékletek feltöltése:
  • hallgatói jogviszony igazolás – a Dékáni Hivatal állítja ki
  • a jelentkező által készített szakmai terv, amely egyben a témavezetői ajánló levél is
  • a kari Erasmus+ koordinátor, a pályázó és a fogadó intézmény által aláírt Learning Agreement (munkaterv a tervezett tevékenységről).

A pályázatok bírálata, döntés:

A benyújtott pályázatokat a kari Erasmus Bizottság bírálja el a szakmai terv és a témavezetői ajánlás alapján.

A döntés várható időpontja a pályázat beadásától számított 15 nap.

Megítélt támogatás

A támogatott pályázókkal az egyetem Támogatási Szerződést köt. A megítélt támogatást a pályázó egy összegben kapja meg.

A Támogatási Szerződés aláírásával a kedvezményezett vállalja, hogy

 • a Learning Agreementben és a Szakmai Tervben foglaltakat teljesíti,
 • a fogadó intézményben a tudományos-szakmai vezető a teljesített tevékenységet a Confirmation of Short-term Phd Mobility dokumentum kitöltésével igazolja,
 • a Confirmation of Arrival/Departure dokumentumot aláírva a fentebb felsorolt dokumentumokkal együtt hazatérését követően leadja.
 • a Támogatási Szerződésben foglaltaknak eleget tesz.

 

Támogatási összegek:

Hallgatói ösztöndíj mértéke

A mobilitás időtartama

Bármely országba

a tevékenység 14. napjáig

70EUR/nap

a tevékenység 15-30 napja között

50EUR/nap

Ezen felül a 2022. naptári évben megvalósuló mobilitások esetében a Miskolci Egyetem az E+ ösztöndíjat egyéb forrásból napi 10.000 Forinttal egészíti ki max. 10 nap időtartamra, amibe az utazási napok nem számítanak bele. A kedvezményezett az ösztöndíjkiegészítést a Neptun rendszeren keresztül, Forintban kapja meg.

Utazási támogatás összege:

Utazási távolságok

Standard utazás esetén

Zöld  utazás esetén

10-99km között

23 EUR/résztvevő

-

100-499km között

180EUR/résztvevő

210EUR/résztvevő

500-1999km között

275EUR/résztvevő

320EUR/résztvevő

2000-2099km között

360EUR/résztvevő

410EUR/résztvevő

 

Zöld utazás: minden utazás, ami nem repülővel történik. Erről vagy az utazási jeggyel számol el a kedvezményezett, vagy NYILATKOZATOT tölt ki a zöld utazás tényéről.

                 A pályázati felhívás megtalálható és letölthető a következő honlapról:

https://erasmus.uni-miskolc.hu/rovid_doktori_mobilitas

A kiutazáshoz szükséges formanyomtatványok megtalálhatók ezen a linken:

https://erasmus.uni-miskolc.hu/letoltheto-dokumentumok

A pályázati űrlap kitölthető az alábbi linken: 

http://meph.uni-miskolc.hu/reg2022/erasmus_phd.php

További információ:

Andráskó Dóra Diána, intézményi Erasmus koordinátor

szvhdora@uni-miskolc.hu

 

Magyar Ágnes,  Erasmus asszisztens

rekmagnes@uni-miskolc.hu

 

A pályázatokhoz sok sikert kívánunk!