Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Nemzetköziesítési pályázat

az Erasmus+ hallgatói mobilitás népszerűsítésére

 

A Miskolci Egyetem nemzetköziesítési pályázatot ír ki a kifelé irányuló Erasmus+ hallgatói mobilitás népszerűsítésére és a mobilitásban résztvevő  hallgatói létszám növelésére a 2022/23. tanév első félévben megkezdett részképzés és szakmai gyakorlat mobilitások vonatkozásában.

 

 1. A pályázásra jogosultak köre:

Az egyetem bármely dolgozója (kivéve Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága (NKI) munkatársak)  jogosult pályázatot benyújtani, aki

 • a Miskolci Egyetemmel munkajogviszonyban áll,
 • ismerettel rendelkezik  az E+ mobiliási programról és
 • vállalja, hogy legalább 3 promóciós tájékoztatót tart a hallgatók  körében a program népszerűsítése érdekében, melynek részleteit jelen pályázat jelentkezési űrlapján  vázol  az alábbiak szerint:
  • tájékoztató célcsoportja (kar, hallgatók köre)
  • tájékoztató formája (online/jelenléti, tanításon kívüli, tanóra részeként)
  • tájékoztató időpontjai (hónap)
  • felhasznált eszközök (PPT-t, egyéb, - promóciós anyagot az NKI kérésre biztosít)
 • vállalja, hogy hozzájárul a ME Erasmus+ social media kampányhoz azáltal hogy a, tájékoztatónként legalább egy tetszőleges „poszt”-ot készít, aminek továbbosztását engedélyezi az Erasmus Miskolc FB oldalon, vagy b,  jelenléti ívet készít a résztvevőkkel és juttat el az NKI-hoz.

 

 1. A pályázat célja:

A pályázatot benyújtó dolgozó vállalja, hogy az alább részletezett hallgatói célcsoport és mobilitási típusok vonatkozásában  népszerűsíti a kifelé irányuló Erasmus+ hallgatói mobilitást az E+ mobilitásban résztvevő hallgatói létszám növelése érdekében.

 • A promóciós tevékenység célcsoportja:
  • a Miskolci Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi hallgatók (kivéve az egyéb ösztöndíjprogramban résztvevő külföldi hallgatók), 
  • akik a ME valamely alap-, mester-, osztatlan, illetve egyéb, oklevelet adó képzésére járnak
 • Mobilitási típusok:
  • részképzés, szakmai gyakorlat (kötelező vagy önkéntes), vegyes (részképzés és szakmai gyakorlat kombinálva)
 • Mobilitás időtartama:
  • részképzés esetén: min. 4 hónap 
  • szakmai gyakorlat esetén: min. 2 hónap 
 • Mobilitási időszak:
  • részképzés esetén: 2022/23 tanév I. félév
  • szakmai gyakorlat esetén: 2022. december 31. előtt megkezdett gyakorlat

További részletek: https://erasmus.uni-miskolc.hu/

 

 1. A Pályázó díjazása

Amennyiben a pályázatban vállalt promóciós előadásokat sikeresen megvalósító pályázó toborzó tevékenysége eredményeként min. 2 hallgató Erasmus mobilitásra jelentkezik, és a mobilitásokat meg is valósítják, a pályázó egyszeri bruttó 200 000 Ft.-juttatásban részesül.  Három fő esetén 300.000Ft.-, 4 fő vagy attól több esetén pedig létszámtól függetlenül max. 500.000 Ft.- díjazásban részesül. A pályázati díj külön megállapodás alapján kerül kifizetésre. 

A hallgatóknak az Erasmus+ jelentkezési lapjukon nyilatkozniuk kell az egyetemi dolgozó nevének feltüntetésével arról, hogy döntésükben az adott pályázó egyetemi dolgozó jelentős szerepet játszott.

„Volt-e olyan tanár vagy egyetemi dolgozó, aki jelentős szerepet játszott a döntésben? Ha igen, kérjük, adja meg a nevét/nevüket!”

A pályázat sikeres, amennyiben az alábbiak teljesülnek:

 • a pályázó a pályázatot benyújtja,
 • az elvégzett toborzó tevékenységekről a pályázó poszt-ot (formai megkötés nincs) vagy jelenléti ívet készít és azt az NKI-ra megküldi,
 • a toborzott hallgatók az E+ jelentkezési lapon a pályázót referenciaként megjelölik,
 • a toborzott hallgatók mobilitásukat 2022-ben fizikálisan megkezdik.

 

 1. A pályázás menete: 
 • A pályázatok benyújtása egyénileg történik, online formában  a meghirdetéstől, 2022. január 11-től  2022. április 1-ig folyamatosan.  A toborzó tevékenység a részképzés  (tanulmányi célú mobilitás) tekintetében  2022.  március végén időlegesen aktualitását veszti az intézményi pályázati határidő lejárta miatt. Szakmai gyakorlatra a hallgatók azonban folyamatosan nyújthatnak be pályázatot, így ott a toborzó tevékenység folytatódhat.
 • A promóciós tevékenység az online jelentkezést követően kezdődhet.
 • A kifizetésekre a toborzott hallgatók mobilitásának megkezdését követően kerül sor.

 

További információ:

 • Erasmus Miskolc honlap: https://erasmus.uni-miskolc.hu/
 • Erasmus iroda (NKI) kollégái:

Andráskó Dóra Diána, szvhdora@uni-miskolc.hu

Körtesi Gyopár, tekla.kortesi.gyopar@uni-miskolc.hu

Magyar Ágnes, rekmagnes@uni-miskolc.hu