Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Nemzetköziesítési pályázat

az Erasmus+ hallgatói mobilitás népszerűsítésére

 

A Miskolci Egyetem nemzetköziesítési pályázatot ír ki a kifelé irányuló Erasmus+ hallgatói mobilitás népszerűsítésére és a mobilitásban résztvevő  hallgatói létszám növelésére a 2022/23. tanév első félévi (részképzés és szakmai gyakorlat) mobilitások vonatkozásában.

 1. A pályázásra jogosultak köre:                         

Bármely hallgató jogosult pályázatot benyújtani, aki a Miskolci Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban áll, magyar vagy kettős állampolgár  és saját maga is jogosult részt venni a programban.

 

 1. Részvételi feltételek:
 • A pályázat benyújtása online formában történik, jelentkezési lap kitöltésével adott határidőig.
 • A pályázó vállalja, hogy a ME - Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága (NKI) által – személyes vagy online formában - megrendezett információs E+ előadáson részt vesz.
 • A pályázó vállalja, hogy kiscsoportos (2+ fő), kötetlen formájú Erasmus+ promóciós előadásokat/megbeszéléseket szervez és tart a pályázó saját maga által verbuvált érdeklődő hallgatói körnek akár online,  az NKI által biztosított promóciós anyagok segítségével, azt dokumentálja (1.jelenléti ív; és 2. fotó vagy  rövid írásos beszámoló) és az NKI részére határidőre elküldi az erasmusmiskolc@gmail.com címre.
 • A pályázó vállalja, hogy hozzájárul a ME Erasmus+ social media kampányhoz promóciós tevékenységének bemutatásával promóciós előadásonként legalább egy tetszőleges „poszt”  formájában, aminek továbbosztását engedélyezi az Erasmus Miskolc FB oldalon.

 

 1. A pályázat célja:

A pályázatot benyújtó Miskolci Egyetemi hallgató vállalja, hogy az alább részletezett hallgatói célcsoport és mobilitási típusok vonatkozásában  népszerűsíti a kifelé irányuló Erasmus+ hallgatói mobilitást, az E+ mobilitásban résztvevő hallgatói létszám növelése érdekében. 

 • A promóciós tevékenység célcsoportja:
 • a Miskolci Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi hallgatók (kivéve az egyéb ösztöndíjprogramban résztvevő külföldi hallgatók), 
 • akik  a ME valamely alap-, mester-, osztatlan, illetve egyéb, oklevelet adó képzésére járnak
 • Mobilitási típusok:
  • részképzés, szakmai gyakorlat (kötelező vagy önkéntes), vegyes (részképzés és  szakmai gyakorlat kombinálva)
 • Mobilitás időtartama:
  • részképzés esetén: min. 4 hónap 
  • szakmai gyakorlat esetén: min. 2 hónap 
 • Mobilitási időszak:
  • részképzés esetén: 2022/23. tanév I. félév
  • szakmai gyakorlat esetén: 2022. december 31. előtt megkezdett gyakorlat

További részletek: https://erasmus.uni-miskolc.hu/

           

4.  A Pályázók díjazása:

Amennyiben a pályázó minimum 3 kiscsoportos, kötetlen formájú Erasmus+ promóciós előadást megtart és a 2. pontban leírtak szerint dokumentál,  elnyeri a „Miskolci Egyetem  Erasmus+ program hazai hallgatói nagykövete” címet. Minden egyes, a pályázó által toborzott hallgató által megkezdett, jelen pályázat 3. pontjában részletezett mobilitást követően,  a pályázó egyszeri 50.000 HUF pályázati díjra jogosult, melyet ösztöndíjkiegészítés formájában kap meg.

A toborzott hallgató nyilatkozattal  igazolja, hogy az E+ mobilitáshoz az adott pályázó hallgató promóciós tevékenysége segítette hozzá. A nyilatkozat a díj kifizetésének alapja.

A nyilatkozat 2 példányban készül. A kitöltött és mindkét fél (pályázó és toborzott hallgató) által aláírt nyilatkozat  1 eredeti példányát a pályázó az NKI-ra benyújtja. A másik példányt a hallgató tölti fel E+ jelentkezési lap benyújtásával egyidőben.

Pályázati díj csak abban az esetben jár, 

 • ha a toborzott hallgató egyértelműen bizonyítja aláírt nyilatkozatával az őt toborzó hallgató személyazonosságát;
 • ha a hallgatói mobilitás a 3. pontban leírtak szerinti időszakban kezdődik meg; és
 • ha a hallgató kiutazott és a mobilitását megkezdte.  Amennyiben a mobilitás fizikálisan mégsem valósul meg, a pályázati díj a pályázó hallgatót nem illeti meg.

 

5. A Pályázás és  menete: 

 • A pályázatok benyújtása egyénileg történik  online formában, a meghirdetéstől, 2022. január 11-től  2022. április 1-ig folyamatosan, az alábbi jelentkezési lap kitöltésével.

Ezenfelül a pályázat részeként a pályázónak küldenie kell egy hallgatói jogviszony igazolást az erasmusmiskolc@gmail.com címre.

(Ajánlott a pályázatot minél előbb benyújtani, hogy  elegendő  idő álljon rendelkezésre a tevékenység megvalósítására, azaz a toborzásra.  A toborzó tevékenység  a részképzés   (tanulmányi célú mobilitás) tekintetében  2022.  március végén időlegesen  aktualitását veszti az intézményi határidő lejárta miatt. Szakmai gyakorlatra a hallgatók azonban folyamatosan nyújthatnak be pályázatot, így ott a toborzó tevékenység folytatódhat.)

 • A benyújtott pályázatokat az NKI igazgatója és az E+ intézményi koordinátor bírálják el. 
 • A pályázati eredmények  e-mailben kerülnek kiküldésre az NKI által.
 • Az első online/jelenléti információs E+ előadás időpontja: 2022. január 20., 17:00, melyre az NKI kollégája meghívót küld a támogatott pályázóknak. Az információs előadáson való részvétel feltétele a toborzó tevékenység megkezdésének. A pályázatot később benyújtók esetében újabb információs előadások kerülnek megtartásra.
 • A toborzó célú promóciós tevékenység megvalósítása legkorábban az információs előadáson való részvételt követő napon kezdődhet. 

 

A pályázattal kapcsolatos további információ:

 • Erasmus Miskolc honlap: https://erasmus.uni-miskolc.hu/
 • Erasmus iroda (NKI) kollégái:

Andráskó Dóra Diána, szvhdora@uni-miskolc.hu

Körtesi Gyopár, tekla.kortesi.gyopar@uni-miskolc.hu

Magyar Ágnes, rekmagnes@uni-miskolc.hu