Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Általános ismertető a szakmai gyakorlatról

A mobilitások elsődleges célja, hogy a hallgatók számára magas színvonalú külföldi szakmai gyakorlat lehetőségét biztosítsa. A gyakorlat olyan szakmai tevékenységgel töltött időszak, amelyet a hallgató egy uniós vagy a programhoz társult európai ország fogadóintézménynél (vállalat, gazdasági társaság, kamara, stb) tölt. A szakmai gyakorlat minimális időtartama 2 hónap, maximális időtartama 12 hónap. Ez alatt az idő alatt, a hallgatóknak alkalma nyílik munkatapasztalat szerzésére, szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére, illetve valamely idegen nyelv aktív gyakorlására, emberi kapcsolatainak szélesítésére, a fogadó ország jobb megismerésére. Az Erasmus+ szakmai gyakorlat fő előnye, hogy:

 • lehetőséget biztosít a magyar hallgatók számára, hogy havi 400-600 euró ösztöndíj támogatás mellett külföldön teljesítsék a tanrendjükben szereplő kötelező szakmai gyakorlatot (de ezen felüli, ún. szabadon választott szakmai gyakorlat megpályázására is lehetőség van);
 • a statisztikák és a hallgatói tapasztalatok is azt mutatják, hogy a külföldi szakmai gyakorlat jelentősen megnöveli az elhelyezkedés és a vonzó álláshelyek megszerzésének lehetőségét.

A pályázás menete:

 1. Pályázati jogosultság ellenőrzése,  az alapfeltételeknek való megfelelés ellenőrzése
 2. A fogadó cég kiválasztása (Hová utazhatok?)
 3. Pénzügyi feltételek megismerése
 4. Pályázati dokumentumok, mellékletek összegyűjtése
 5. Pályázat on-line benyújtása (jelentkezési lap)
 6. Döntéshozatal a küldő egyetemen
 7. Nyertes pályázat esetén a kiutazás előkészítése (Szakmai gyakorlatot elnyert hallgatóknak)

1. A pályázati jogosultság ellenőrzése, alapvető feltételek

Pályázati jogosultság:

A hallgató minden képzési ciklusában (BSc, MSc, PhD) pályázhat ösztöndíjra, képzési ciklusonként max. 12  hónap időtartamban, amely lehet vagy csak részképzés, vagy csak szakmai gyakorlat, vagy mindkettő. Így azok a hallgatók is újra pályázhatnak, akik korábban már részt vettek az Erasmus programban, de nem merítették  még ki összességében a 12 hónapot.

 • csak olyan hallgatók adhatják be pályázatukat, akik a pályázás idején,  és a következő tanévben, a várható kiutazás idején  is  rendelkeznek aktív hallgatói jogviszonnyal (nappali, levelező, poszt-graduális, PhD).  A hallgatói jogviszony előfeltétele a kiutazásnak.  Ha egy hallgató a pályázás idején rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, de a kiutazás idején már nem, ezzel elveszti a kiutazáshoz, illetve ösztöndíjhoz való jogát. A júniusban  végző hallgatók csak akkor pályázhatnak, ha az azt követő (szeptemberben) induló tanévben is lesz hallgatói jogviszonyuk és aktív félévük valamelyik karon (alapképzéses, posztgraduális, PhD), és ezt világosan megjelölik a pályázati űrlapon. A hallgatói jogviszonynak a kinn-tartózkodás teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Az utolsó félévüket kint töltő hallgatóknak a szakmai gyakorlatot legkésőbb az abszolutórium időpontjáig be kell fejezniük.
 • A fentiek alól kivétel a végzés utáni, friss diplomásként teljesítendő szakmai gyakorlat. Lehetőség van arra, hogy a decemberi, vagy júniusi végzést követően a hallgató friss diplomásként végezzen gyakorlatot úgy, hogy tanulmányait nem folytatja tovább az egyetemen egy másik képzési szinten. A gyakorlatot ebben az esetben is a következő tanáv augusztus 31-ig be kell fejezni, de – nyertes pályázat esetén – a kiutazáshoz kapcsolódó összes szerződéskötésnek meg kell történnie még az alatt az idő alatt, amíg a hallgatói jogviszony fennáll.

Alapvető feltételek:

 • megfelelő szintű nyelvtudás

A gyakorlat júniustól kezdődően bármikor megkezdhető. Figyelembe kell azonban venni, hogy

 • az Erasmus+ támogatás előreláthatólag csak augusztus végétől áll rendelkezésre, aki ennél hamarabb szeretne indulni, a külföldi tartózkodás kezdeti szakaszát önköltségen kell vállalnia,
 • legkésőbb a következő év augusztus 31-ig le kell zárulnia minden gyakorlatnak.

A gyakorlat kezdő időpontját és időtartamát a hallgató és a cég közös megegyezés alapján döntik el.

 

2. A fogadó cég kiválasztása

A pályázónak rendelkeznie kell fogadó céggel (Hova utazhatok? - segítség szakmai gyakorlati hely találásában), és ezt fogadólevéllel igazolnia kell. Erre a célra kizárólag a Miskolci Egyetem formanyomtatványa használható (illetve, ha a hallgató már rendelkezik más típusú fogadólevéllel, akkor is be kell szerezni az előírás szerinti fogadólevelet). A cégnek nyilatkoznia kell arról is, hogy rendelkezik-e PIC kóddal.  A PIC kód az európai uniós programokban használt egyedi azonosító, amely úgy szerezhető meg, hogy a fogadó cég regisztrálja magát az EB Participant Portal-ján. A regisztráció ingyenes

A cég felkutatását a hallgató önállóan is végezheti, de kérheti a kari szakmai gyakorlat koordinátor segítségét is. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-s szervezetek kivételével.

 

3. Pénzügyi feltételek megismerése:

 • akik a tanév 1. félévére tervezik kiutazásukat, és már a nyár folyamán elindulnak, számítsanak arra, hogy az ösztöndíj esetleg még nem áll az egyetem rendelkezésére a kiutazás időpontjában, ezért átmenetileg saját forrásaikból kell megoldaniuk a kinn-tartózkodás kezdeti költségeit. Az ösztöndíj elnyeréséről szóló értesítést követően azonnal el kell kezdeniük a kiutazás megszervezését.
 • a  programtól kapott ösztöndíj  nem fedezi a kinn-tartózkodás és útiköltség teljes összegét, csak hozzájárulást ad.  Ezért a pályázaton nyertes hallgatók készüljenek fel arra, hogy saját pénzükből is ki kell egészíteni  a költségeket, illetve kiegészítő forrásokat kell keresniük (pl. egyetemi alapítványi pályázatok útiköltség támogatásra, HÖK által meghirdetett rendkívüli szociális támogatás). Néhány esetben a cégek is adnak anyagi hozzájárulást.
 • a pénzügyi keretek figyelembe vételével, a 3-4 hónapos kinntartózkodás a legvalószínűbb. Ettől hosszabb szakmai gyakorlatot is vállalhat a hallgató, ha önköltségen  tudja biztosítani a kinn-tartózkodás költségeit.
 • akik nem kerültek be az ösztöndíjas kiutazók közé,  de rendelkeznek fogadó céggel és nincs semmi kizáró oka a kiutazásuknak, és ezt saját költségen is tudják vállalni, az egyetemtől megkapják az Erasmus státuszt és ezzel a kiutazási lehetőséget. Várólistás ösztöndíjasként nyilvántartjuk őket, és a tanév során az esetlegesen felszabaduló pénzek újraosztása után részesülhetnek ők is ösztöndíjban.

 

4.-5. A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásának  módja:  a pályázatot kizárólag elektronikusan, az on-line pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és a mellékletek feltöltésével kell beadni, kinyomtatott változatot nem kell leadni. Javasoljuk azonban a pályázóknak, hogy saját maguk részére a kitöltött űrlapból egy példányt nyomtassanak ki, mielőtt a beadás gombot megnyomják. Nagyon fontos, hogy beadás előtt megtörténjen a nyomtatás, mert később a pályázat már nem előhívható. Az űrlap nyomtatása kitöltés előtt, üres állapotban is lehetséges, ha a pályázó először csak egy munkapéldányt szeretne kapni.

Beadás előtt feltétlenül olvassák végig a pályázati felhívást! A pályázat beadásához tudatos felkészülésre van szükség. Javasoljuk továbbá „A kiutazó hallgató feladatai” összefoglaló ismertető, illetve a Learning Agreement for Traineeships (tanulmányi szerződés) tanulmányozását is, amelyekből kiderül,  hogy nyertes pályázóként az utazás megszervezéséhez milyen teendők várnak egy hallgatóra. Pályázatuk összeállítása előtt kérjük, hogy előre írják ki a tématerület kódját a témakód táblázatból, mivel a pályázati űrlapon ez a kérdés is fog szerepelni.

Pályázati dokumentumok (mellékletek), amelyeket elektronikusan fel kell tölteni a pályázati űrlaphoz:

 • a cég fogadó levele, vagy e-mail levelezés beszkennelve, amely a fogadás tényét bizonyítja
 • EU-s  önéletrajz  
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum
 • Motivációs levél idegen nyelven

Az elektronikus rendszer jelzést ad arról, ha a pályázati űrlapon kitöltetlen mező maradt, vagy nincs minden melléklet feltöltve, és a pályázatot nem engedi beadni, amíg a hiányosságok fennállnak.

A beadási határidő után a rendszert lezárjuk. Annak függvényében, hogy van-e elegendő pályázó, a rendszert később újra megnyitjuk és lehetővé tesszük a folyamatos beadást.

Ebben az esetben, aki június 1. után szándékozik pályázni , az űrlap feltöltése előtt  feltétlenül keresse fel a szakmai gyakorlattal foglalkozó Erasmus ügyvivőt  a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon (TNRT), aki felvilágosítást ad arról, hogy van-e szabad ösztöndíj keret, van-e lehetőség még pályázat beadására.

 

6. Döntéshozatal:

A  pályázatokat a pályázati határidő lejárta után  bíráljuk el, a kari Erasmus bizottság vezetőjének és a kari szakmai koordinátornak a véleményezése alapján. Jóváhagyásuk esetén, és a felállított prioritási sorrend alapján ítéljük meg az ösztöndíjat a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig, meghatározva a hónapszámot és az egyéni támogatási összegeket.

A pályázók a TNRT-től írásbeli értesítést kapnak az elfogadásról vagy elutasításról. A támogatott pályázókkal az egyetem Támogatási Szerződést köt. A támogatás  a lenti táblázat alapján fix összeg, és országcsoportok szerint változó.

 

Megítélt támogatás:

A támogatott pályázókkal az egyetem Támogatási Szerződést köt. A megítélt támogatást a hallgató 2 részletben kapja meg:

 • első részlet: az elnyert hónapszámból egy hónapnyi ösztöndíjat visszatart az Egyetem, a nagyobbik részt a szükséges dokumentumok leadása után utalja a hallgatónak.  A 2 hónapra utazó hallgatók a teljes összeget megkapják. Kiutazás előtt egy on-line nyelvi teszt elvégzése kötelező, ez feltétele az ösztöndíj folyósításának is.
 • második részlet: az utolsó havi ösztöndíjat a hallgató hazatérte után, a szerződésében vállalt hónapszám teljesítését igazoló dokumentum és a cég által kiállított értékelés (Traineeship Certificate)  leadása, a 2. nyelvi teszt teljesítése, valamint a záróbeszámoló feltöltése után kapja meg.

A programban résztvevő országok, és azokba adható hallgatói ösztöndíjak:

Fogadó ország

szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI)

600 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

500 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO),  Magyarország (HU), Litvánia (LT),  Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT))

400 € / hó

 

7. A kiutazás előkészítése

 • A szakmai gyakorlat konkrét időpontját, feladatait, az esetleges anyagi hozzájárulást, a szállásszerzést, a gyakorlat szakmai tartalmát a hallgató egyezteti a céggel, illetve az egyetem közreműködése esetén, a kari szakmai gyakorlat koordinátor is segítséget nyújthat.
 • A szakmai gyakorlat időtartamára egyéni tanulmányi rendet kell kérni. Félévet passziválni, vagy halasztani a szakmai gyakorlat miatt nem lehet!

A kiutazással kapcsolatos  feladatok részletes leírása megtalálható a Szakmai gyakorlatot elnyert hallgatóknak   menüpont  alatt.

 

Hamis adatszolgáltatás:

A hamis adatokat vagy dokumentumokat benyújtó pályázókkal szemben az alábbi szankciókat érvényesítjük:

 • amennyiben a hamis adat közlésének ténye már a pályázati szakaszban kiderül, ez a pályázónak a pályázati folyamatból való azonnali  kizárását vonja maga után.
 • amennyiben a hamis adat közlésének ténye a döntéshozatal és az ösztöndíj odaítélése után derül ki, az egyetem a kiutazási lehetőséget és a megítélt ösztöndíjat azonnali hatállyal visszavonja.
 • mindkét esetben a pályázót minden további tanév ERASMUS pályázati fordulójából is kizárjuk.