Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
  • Hogyan fogom az itthoni tárgyakat teljesíteni?

Kiutazás csak az előző félév teljes lezárása után lehetséges. A külföldi részképzés ideje alatt is aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni a Miskolci Egyetemen, be kell iratkozni, tárgyakat felvenni a Neptunban, és egyéni tanulmányi rendet kérni. Az egyéni tanulmányi rend kérelemben azoknál a tárgyaknál, amelyeknél a kinti tanulmányok beszámítását szeretnénk, erre külön hívjuk fel az oktatók figyelmét is.

  • Milyen tantárgyak vehetők fel a fogadó egyetemen, amit a Miskolci Egyetemen majd beszámítanak a tanulmányokba?

A két egyetem és a hallgató között egy háromoldalú Tanulmányi Szerződést (Learning Agreement) kell kötni. Olyan tanulmányi programot kell választani, amit itthon is beszámítanak, hiszen ez az ERASMUS+ program célja. Kérje oktatói és a kari ECTS (European Credit Transfer System) koordinátor segítségét a tantárgyak kiválasztásánál. A kiválasztandó tárgyak száma nincs meghatározva, de 30 kredit felvétele. A kinntartózkodás ideje alatt nem lehet csak nyelvtanfolyamra járni.

  • Milyen nyelven lehet a tanulmányokat végezni?

A fogadó egyetemek 95%-a nem angol nyelvterületről való, tehát csak korlátozottak a tárgyválasztási lehetőségek angolul. Külön felhívjuk a figyelmet az olasz, francia, spanyol, görög egyetemekre, amelyek – egy-két kivételtől eltekintve – egyáltalán nem ajánlanak kurzusokat angolul. Ezekbe az országokba csak azok menjenek, akik az angol mellett az ország nyelvét is beszélik valamennyire.

  • Mikor és mekkora ösztöndíjat fogok kapni?

Az Erasmus+ programban az ösztöndíj 300, 400, 500 €/hó a különböző célország megélhetési költségeinek függvényében. Az ERASMUS+ program nem biztosítja a kinntartózkodás valamennyi költségét, csak hozzájárulást ad, de számos kiegészítő támogatás pályázható meg. (lásd: kiegészítő támogatások.

ország

tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)

Magasabb megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI), Svájc (CH))

500 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

450 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT)), Macedónia

400 € / hó

Az elnyert hónapszámok alapján megítélt ösztöndíj azonban eltérhet a támogatási szerződésben kiutazás előtt megállapított végleges ösztöndíjtól. Az ösztöndíjat ugyanis napokra kell számolni, ezért a támogatási szerződésben szereplő kezdő és záró dátumok alapján egy program számolja ki pontosan a napok számát és a hozzá tartozó ösztöndíjat (újra kalkulált ösztöndíj).

Az ösztöndíj első részletét (újra kalkulált ösztöndíj  - 1 hó) akkor utaljuk, ha a hallgató a kiutazással kapcsolatos dokumentumait a TNRT -re leadta (ösztöndíj szerződés, learning agreement másolat, dékán által aláírt 1. sz. adatlap, elvégzett online nyelvi teszt). A visszatartott egyhavi ösztöndíj átutalása a hallgató visszaérkezése és a megfelelő igazolások leadása után esedékes. 

  • Milyen költségekkel kell számolni az adott országban?

Milyenek a helyi életkörülmények, mekkora összegre lesz szükség havonta, kell-e a szállásért előre (még itthonról) kauciót fizetni?

  • Mikor induljak?

Úgy kell tervezni a kinttartózkodást, hogy az a fogadó egyetem időbeosztásával és félévkezdésével essen egybe, ne a miénkkel (pl. Németországban később kezdődik a félév – október és április; sok egyetemen nem két félévre, hanem 3 vagy 4 tanulmányi egységre oszlik a tanév). Tehát nem érdemes hamarabb kimenni (kivéve, ha nincs a félévkezdés előtt nyelvtanfolyam), mert az így kint töltött időről a fogadó egyetem nem fog igazolást adni (pl. a fogadó egyetemen pont akkor van szünet, vagy vizsgaidőszak)

  • Meddig maradjak kint?

Az ERASMUS+ programban a kötelező minimális kinntartózkodás 3 hónap, de ez általában nem elegendő egy szemeszter elvégzéséhez, a 4-5 hónapos tartózkodás a reális. Nincs akadálya annak, hogy a hallgató az elnyert hónapszámnál tovább kint maradjon, ha ennek anyagi fedezetét saját maga tudja vállalni. Ezt a szándékot még a szerződéskötések előtt jelezni kell a TNRT-n.

  • Milyen határidőket szab meg a fogadó egyetem?

Például: jelentkezési lap és szállásfoglalás beküldésének határideje, egyéb csatolandó dokumentumok, félév kezdete.

  • Vannak-e a fogadó egyetem / ország által előírt speciális szabályok?

Például: tartózkodási engedély, biztosítás, minimum ösztöndíj, kötelezően fizetendő adminisztrációs díj, amely több szolgáltatást is magában foglal, pl. korlátlan helyi utazási lehetőséget Németországban.